Piekrītu nodot šī pasākuma organizatoram dalībnieka reģistrācijas datus. Ar šo es apstiprinu, ka esmu informēts/-a, ka man ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, tiesības pieprasīt to labošanu vai dzēšanu. Apzinos, ka dati tiks saglabāti un apstrādāti atbilstoši SIA "Benefits" projekta SmartHR privātuma politikai.