Šajā vebinārā UZZINĀSI:

  • Ir mainījies veids, kā uzņēmumi komunicē, atbalsta un motivē savus darbiniekus. Tāpat ir mainījies arī tas, kas būtisks uzņēmuma vadītājiem un darbiniekiem.

  • Izmaiņas uzņēmumu vērtībās un kultūrā ir neizbēgamas! Ko gaidīt pārmaiņu laikā, un kā to ietekmēt?

  • Vebināra dalībniekiem būs iespēja iegūt pieredzi un ieteikumus no Latvijas vadošo uzņēmumu pārstāvjiem

Vebināra programma

Cilvēkvadība nenoteiktības laikmetā. Kompetences, mērķi, novērtējums, atalgojums.

Kristīne Āboltiņa - Fontes Latvija vadītāja

Kristīne Āboltiņa ir vadītāja ar vairāk kā 23 gadus ilgu darba pieredzi mazo un vidējo uzņēmumu operacionālajā un stratēģiskajā vadībā. Viņa ir bijusi mazumtirgotāja Maxima Latvija valdes locekle un operacionālā vadītāja, būvmateriālu, mājas un dārza preču tirdzniecības uzņēmuma Rautakesko tirdzniecības direktore. Pirms tam kā valdes priekšsēdētāja vadījusi mājas labiekārtošanas preču mazumtirdzniecības uzņēmumu JYSK Baltijas valstīs, Rumānijā un Bulgārijā, bet iepriekš bijusi tā loģistikas direktore. Kristīne ieguvusi maģistra grādu mārketinga vadībā un sociālo zinātņu bakalaura grādu biznesa administrācijā Latvijas Universitātē. Pēdējā gada laikā piedzīvojam nenoteiktību un pārmaiņas. Strādājam daļēji vai pilnībā attālināti, kas savukārt pieprasa citas kompetences cilvēkvadībā. Skaidru mērķu definēšana un atsekošana ir viens no soļiem, kā radīt lielāku noteiktību savā komandā. Darbinieki, kuri ir pārliecināti par sava darba nozīmi organizācijas kopējo mērķu sasniegšanā, jūtas mazāk noraizējušies par savu darbu. Tāpat šajā nenoteiktības laikā palielinās darbinieku vēlme saņemt novērtējumu par savu darbu. Novērtējumam ne vienmēr ir jābūt monetāram, tajā pat laikā darba sniegums ne reti tiek sasaistīts ar darbinieka atalgojumu. Ar kādiem izaicinājumiem atalgojuma noteikšanā šajā nenoteiktības un attālinātā darba laikmetā var saskarties vadītājs un kā nodrošināt taisnīgu darba samaksas praksi organizācijā, kas atbalsta iekļaujošas organizācijas kultūras veidošanu, iekšējo taisnīgumu un darbinieku piesaisti organizācijai ilgtermiņā?

Kultūras transformācija - pieredzes stāsts

Inta Akentjeva - Citadele Kultūras transformācijas vadītāja

Vairāku gadu pieredze personāla vadībā un vadītāju konsultēšanā, starptautisku un krasi atšķirīgu industriju organizācijās spilgti izgaismoja uzņēmuma un komandas vienotības nozīmīgumu. Šobrīd,strādājot Citadeles Transformācijas Birojā un apzinoties, cik daudz jaunas iepējas mums ir sniedzis pārmaiņu laiks - iekšējās kultūras vienotība nu veido pamatu stratēģijas īstenošanā. Skaidri apzināmies, ka organizācijas kultūra ir īstenojama abos virzienos - gan no darbinieku iesaistes puses, gan no organizācijas spējas pilnībā atbilst pašu definētajām vērtībām. Bet vai tas ir viegli īstenojams? Citadeles digitālā stratēģija jau veidoja spēcīgu pamatu pienākot pārmaiņu laikam. Tas ļāva īsā laikā pārorientēties un ne tikai paplašināt attālinātu pakalpojumu piedāvājumu klāstu klientiem, bet arī nodrošināt attālinātu un drošu darbu darbiniekiem. Ja līdz šim organizāciju kultūra varēja tikt uztverta kā ''fona skaņa'', tad šodien, tās nozīmi uzņēmumi sāk apzināties. Citadelē Kultūras transformācija tika uzsākta jau laicīgi un pirmie, noteicošie, soļi pārmaiņu ieviešanai jau ir sperti. Vai patiesais darbs pie vērtību stiprināšanas ir vienkāršs, saprotams un paredzams? Kāda loma iekšējās kultūras stiprināšanā ir digitalizācijai? Kā izmērīt, vai padarītais darbs sniedz rezultātus? Un, svarīgākai - vai tas ir projekts ar beigu termiņu?

Kinematogrāfijas triki online komunikācijai

Viesturs Meikšāns - Režisors un lektors | "Runas Skola" dibinātājs

Viesturs Meikšāns ir publiskās runas skolas dibinātājs un lektors, profesionāls teātra un operas režisors. Ieguvis divas augstākās izglītības starptautiskajā mārketingā un teātra mākslā, kā arī darba pieredzi vienā no pasaules TOP 5 auditorkompānijām. Viesturs apguvis spēju prast paskatīties uz biznesa pasauli caur netipiski radošu, režisorisku perspektīvu. TEDx Riga publiskās runas konsultants. Ir skaidrs, ka attālinātā komunikācija maijā tāpat nebeigsies. Vairums jau ir apraduši ar konferencēm, tikšanās reizēm Zoom un citās platformās. Režisors Viesturs Meikšāns šajā 30min lekcijā dalīsies ar savu režisora pieredzi: - Kas ir labs kadrējums; - Žesti un neverbālā komunikācija online komunikācijā - Kā izmantot gaismu, lai izveidotu patīkamu kadrējumu; - Uzmanības noturēšana attālinātajā komunikācijā. Šie būs unikāli novērojumi, ņemot vērā gan pieredzi kino, teātra režijā,gan arī vadot jau vairākus attālinātas praktiskās darbnīcas un lekcijas.

ManpowerGroup pētījumi par darba tirgus attīstības tendencēm

Jānis Strēlnieks - Manpower Latvija Pārdošanas vadītājs

Spēja kritiski domāt un analizēt situāciju ir tikai dažas no Londonas Vestminsteras universitātē iegūtajām prasmēm, kuras izmantoju jau vairāk kā piecus gadus strādājot personālvadības nozarē. Savā ikdienas darbā, palīdzot uzņēmumiem rast piemērotākos risinājumus darbaspēka nodrošināšanā, aizvien pārliecinos par atbilstošu talantu piesaistes un stratēģiju izvēles nozīmi uzņēmumu attīstībā. Veselības krīze, kas sākās 2020. gada sākumā un īsā laikā pārauga sociālajā un ekonomiskajā krīzē, ir izraisījusi būtisku organizāciju un darba tirgus transformāciju visā pasaulē. Tendences, kas pēdējos gados tika prognozētas, ir ievērojami paātrinājušās. Digitalizācija notiek nepieredzētā ātrumā - jebkuram biznesam jākļūst par tehnoloģiju biznesu, nodrošinot patērētāju pieredzes digitalizāciju. Tehnoloģisko un sociālo prasmju nozīme pieaug. Personālvadība kļūst par jauno trendu. Dalīšos ar šiem un citiem ManpowerGroup pētījumos izdarītajiem secinājumiem un darba tirgus nākotnes paredzējumiem.

Līderības atribūti un kā tie veicina darbinieku izaugsmi krīzes situācijā

Ineta Kalinkeviča - DHL Latvia SIA Personāla direktore

Mana pieredze Personālvadības jomā ir jau 17 gadu. No tiem 15 gadi ir pavadīti tieši starptautiskā vidē, loģistikas un transporta uzņēmumā - DHL Latvia. Man, kā Personāla direktorei, lielākais gandarījumus darbā ir motivēti darbinieki, ar vēlmi iesaistīties, ietekmēt un attīstīties. Velkot paralēles starp personīgajām un uzņēmuma vērtībām, mēs visi kopā veidojam uzņēmuma kultūru, jo pamatā viss sākas ar Motivētu darbinieku. Motivēti darbinieki ir uzņēmuma veiksmes pamats. Prezentācijā pastāstīšu - cik svarīgs ir novērtējums un kā 6 līderības atribūti var veicināt ikviena darbinieka izaugsmi un labbūtību gan uzņēmumā, gan personīgajā dzīvē!

Secība

  • Jānis Strēlnieks Manpower Latvija Pārdošanas vadītājs - ManpowerGroup pētījumi par darba tirgus attīstības tendencēm

  • Kristīne Āboltiņa Fontes Latvija vadītāja - Cilvēkvadība nenoteiktības laikmetā. Kompetences, mērķi, novērtējums, atalgojums.

  • Inta Akentjeva Citadele Kultūras transformācijas vadītāja - Kultūras transformācija - pieredzes stāsts

  • Ineta Kalinkeviča DHL Latvia SIA Personāla direktore - Līderības atribūti un kā tie veicina darbinieku izaugsmi krīzes situācijā

  • Viesturs Meikšāns Režisors un lektors | "Runas Skola" dibinātājs - Kinematogrāfijas triki online komunikācijai