Ko īsti nozīmē personāla vadības stratēģija, un kas nepieciešams, lai personāla vadītājs kļūtu par svarīgu sadarbības partneri uzņēmuma mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā?

Pēdējo divu gadu notikumi ir ievērojami mainījuši mūsu ikdienu, un kā gandrīz ikvienu industriju, bez izmaiņām nav atstājuši arī personāla vadību. Papildus jau redzamajām pārmaiņām - pārejai uz attālinātā jeb hibrīddarba režimu, strauji sarūkošajam darbinieku skaitam un sīvajai konkurencei par labākajiem talantiem, ir arī virkne iekšējo procesu pārmaiņas.

 • Par piemēru var minēt uzņēmumu procesu automatizāciju un digitalizāciju, lai atbalstītu attālinātā/hibrīddarba iespējas un nodrošinātu procesu nepārtrauktību. Tāpat arī strauja uzņēmumu stratēģiju maiņa, pielāgojoties dinamiskajai situācijai pasaulē. Ne mazāk svarīgas ir arī vadības stila un lēmumu pieņemšanas procesu izmaiņas, kas bija nepieciešamas, lai saglabātu uzņemuma konkurētspēju tik mainīgos apstākļos.

 • Šajā laikā personāla vadītājiem ievērojami pieaudzis gan atbildības slogs, gan nepieciešamās zināšanas, lai varētu atbalstīt uzņēmumu tā mērķu sasniegšanā.

 • Kursa dalībniekiem būs iespēja iegūt pieredzi no Latvijas vadošo uzņēmumu pārstāvjiem un dalīties zināšanās ar citiem savas nozares ekspertiem.

Kursa pārskats

 • 1

  Esi sveicināts SmartHR kursā par Stratēģisko personālvadību!

  • Kā lietot kursu/How to use this course!

  • Pirms mēs sākam...

 • 2

  Stratēģiskā personālvadība

  • Darbinieki kā talantu piesaistes stratēģija

  • Employer Branding: our strategic choice to ensure business continuity

  • Kā ceo redz personalvadibas lomu, veiksmīgas sadarbības uzņēmumā

  • Kas ir aktuāls stratēģiskajā personālvadībā, iesaistoties covid un remote work

  • HR Story night | Aivis Brodiņš, Sabīne Krieviņa, Gunita Meiere, Oļegs Karpušenko

  • Kas mainījies, kad visam bija jāmainās?

  • Pasaules pārmaiņas

  • Personāla stratēģijas virziens

  • Talantu metaverse

  • "Stratēģiskā personālvadība šodien un nākotnē"

 • 3

  Nākamie soļi

  • Pirms dodaties prom...

Šajā kursā tevi sagaida:

 • 7 stundas ar video materiāliem sastāvot no semināriem par stratēģisko personālvadību

 • Zināšanas stratēģiskās personālvadības jomā

 • Iespēja iegūt pieredzi no Latvijas vadošo uzņēmumu pārstāvjiem un dalīties zināšanās ar citiem savas nozares ekspertiem.

 • Kursa atjauninājumi, laika gaitā, pievienojoties jaunam materiālam

Kurss “Stratēģiskā personālvadība”

Uzsāc kursu jau tagad un iegūsti pilnvērtīgas zināšanas HR tehnoloģiju jomā!