Motivācija ir galvenais elements, kas rosina cilvēku izvirzīt mērķi un liek censties to sasniegt

Motivācija mudina izdarīt vairāk, kā tiek sagaidīts, ieguldīt uzņēmuma izaugsmē un pielikt pūles jaunu ideju iniciēšanai. Tas ir iemesls darbinieka aktīvai klātesamībai uzņēmumā un rūpēm par tā izaugsmi.

 • Darbinieku sniegums var gan veicināt, gan sagraut uzņēmuma plānus, tādēļ svarīgi izzināt darbinieka motivācijas virzītājus un veidus, kā tos ietekmēt. Pētījumi norāda, ka lielāka darbinieku iesaiste noved pie augstākas produktivitātes, un uzņēmumi ar augstu darbinieku iesaisti ir pat par 200% rezultatīvāki mērķu sasniegšanā.

 • Lai saprastu savu darbinieku motivāciju un stimulētu to, seminārā centīsimies atbildēt uz jautājumiem:

 • Kā parādīt darbiniekiem, ka viņu darbs ir nozīmīgs un tiek novērtēts? Kādas ir darbinieku iesaistesun motivācijas tendences? Kā izvērtēt motivācijas risinājumu atbilstību?

Kursa pārskats

 • 1

  Esi sveicināts SmartHR kursā par Iesaisti un Motivāciju!

  • Kā lietot kursu/How to use this course!

  • Pirms mēs sākam...

 • 2

  Iesaiste un Motivācija

  • How to establish a culture of employee engagement through gamification

  • Caur tehnoloģijām pie vērtībām

  • Agile 4 HR - trends, challenges, solutions

  • Ekstraordināras komandas kods

  • Culture based environment in the startup and technology companies

  • Darbinieku iesaistes "4 pilāri" | Egils Boitmanis

  • Modern employee motivation | Valdis Bergs

  • Vai COVID-19 izmainīja to, kādi esam?

  • Mājas biroja iekārtošana - tava darbinieka ieguvums

  • The future of your company depends on the voice of your co-workers

  • How to build a strategic employee engagement program that creates real impact on your business

  • Laiks, kad ikdienas biroja darbu ir nomainījis gan attālinātais, gan daļēji klātienes darbs.

  • Kā aizdedzināt dzirksteli hibrīdkomandā?

  • Is company culture worth the time & money and why the answer is YES

 • 3

  Nākamie soļi

  • Pirms dodaties prom...

  • Vēl pāris resursi Jums!

Šajā kursā tevi sagaida:

 • 7 stundas ar video materiāliem sastāvot no semināriem par iesaisti un motivāciju

 • Zināšanas par to, kā pilnvērtīgi motivēt dariniekus, ar kādiem veidiem un iespējām motivēt darbiniekus, kā nodrošināt darbinieku iesaisti visos nepieciešamajos procesos

 • Kursa atjauninājumi, laika gaitā, pievienojoties jaunam materiālam

 • Iespēja iegūt pieredzi no Latvijas vadošo uzņēmumu pārstāvjiem un dalīties zināšanās ar citiem savas nozares ekspertiem.

 • Papildus rakstu avoti, lai tālāk paaugstinātu zināšanas iesaistes un motivācijas jomā

Kurss “Iesaiste un motivācija”

Uzsāc kursu jau tagad un iegūsti pilnvērtīgas zināšanas iesaistes un motivācijas jomā!